مقالات پذیرفته شده سخنرانی

  • مقالات  پذیرفته شده بصورت سخنرانی با استفاده از نرم افزار پاورپوینت (قالب پیشنهادی ارایه پاورپوینت)  و در سالن ابن سینا، پانل های مربوطه ارایه خواهد شد. زمان درنظر گرفته شده برای هر ارایه حداکثر پنج دقیقه در یک اسلاید بوده و نحوه و نوع مطالب ارایه شده توسط هیأت رئیسه  پنل داوری خواهدشد.

جهت دریافت لیست مقالات پذیرفته شده بصورت سخنرانی بروی لینک زیر کلیک کنید.