اعضای کمیته اجرایی

اسامی اعضای کمیته اجرایی:

دکتر ساناز آقایی

یلدا استادی

ریحانه ابراهیمی

سعید ابراهیمی فنا

فردین احمدخانی

علی احمدی

فاطمه امیرزاده

شاهین امیری

عماد ایمانی

کاظم احمدی کیا

 علیرضا ایزدی (مسئول امور کمیته داوری)

دکتر فواد اباذری

محدثه پیرهادی

زهرا چراغی

دکتر هما حجاران (مسئول امور مالی)

ملیحه حلاجی

سیده زهره خسروانی

فرزانه خسروی بچه میر

محمد جواد دهقان

محمد مهدی ربیعی

زهرا رفعت

معصومه رضایی

مینا سلیمانی

امیرعلی سهیلی

نجیبه شکاری

زهرا شهنازیان

حسین طریحی

دکتر مجتبی عباسی

دکتر حسن عسکری

احمد علمی مقدم

سمیه علیپور

منصوره غفاری (مسئول دبیر خانه کنگره)

هادی غضنفری (معاون اجرایی)

مهدی فلاح

مهسا فلاحتی

یاسر فخاری (دبیر خانه کنگره)

رضا قاسمی

ریحانه کیایی

دکتر کیاندخت قناتی (مسئول بین الملل)

 محمد کرد( مسئول کارگاه های آموزشی)

محمد مهدی کریمی یزدی

گلناز گودرزی

دکتر انسیه لطفعلی

دکتر ابراهیم مولایی (مسئول هماهنگی مجله)

محمد موسوی (مسئول IT)

محمد جواد موسوی

دکتر شهرام محمودی

امیرحسین معالی

کیمیا میری

روناک نجفی

دکتر محمدجواد نصیری

مهسا نعیمی

حامد یاری زاده

دکتر سجاد یزدان ستاد

ندا یوسفی

Muhammad Getso

نیما رحیمی نژاد

سجاد جلیلی خسروشاهی

امیر محمد عارفی فر

مهدی رجبی

محمدرضا دبیقی

بهنام اسعدی پور

علی آزاده دل

مهرداد جعفری

پارسا محسن نژاد

سید مهیار عظیمی

محمد امین موذنی

مبین بیک مهدوی

امین میرزایی

حسین اعظمی

محمود مخبری

علی زارعی

سارا صادقی

سیده فاطمه شایسته

زهرا ابراهیمی

نرگس سلطانی

سپیده کاردان

شهرزاد شریف پور

کیارش هادی نیاء

سپهر دادفر

نوید خلیلی

فاطمه ملاّزاده

فاطمه اصغری

مهسان کیانی راد

 کیمیا هادوی

مریم بینایی

فاطمه آقاخانی

امیرعطا محسنی

دکتر محسن عبدالملکی

دکتر سید حمید آقاجان زاده

پدرام طلایی

حامد افخمی

محمد حسن یوسفی