پانل چالش های موجود در میکروبیوتای دستگاه گوارش

              

    دکتر عباسعلی ایمانی فولادی (رئیس پانل)
               دکتری میکروب شناسی  پزشکی    

 

                                                                                                    
   
                              دکتر عباس عبدالهی                                                                      دکتر محمدرضا زالی                                                                            دکتر شبنم شاهرخ  
                               فلوشیپ جراحی کلورکتال                                                 فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان                                          فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد                                         

 

                                                                                            

                                دکتر رامین عبیری                                                                  دکتر داود دربان ساروخلیل                                                                   دکتر بیژن نعمان پور
                        دکتری میکروب شناسی پزشکی                                                             دکتری میکروب شناسی پزشکی                                                                   دکتری میکروب شناسی پزشکی                                                                                                                                                                                             

  •  توجه: برای دیدن اطلاعات بیشتر از اعضای پانل تنها بروی عکس مورد نظر کلیک کنید.