اعضای کمیته اجرایی

اسامی اعضای کمیته اجرایی:

  (به ترتیب حروف الفبا)

ریحانه ابراهیمی

فردین احمدخانی

علی احمدی

فاطمه امیرزاده

عماد ایمانی

کاظم احمدی کیا

 علیرضا ایزدی (مسئول امور کمیته داوری)

دکتر فواد اباذری

محدثه پیرهادی

آلا حبیبیان

دکتر هما حجاران (مسئول امور مالی)

فرزانه خسروی بچه میر

محمد مهدی ربیعی

زهرا رفعت

امیرعلی سهیلی

حسین طریحی

دکتر مجتبی عباسی

دکتر حسن عسکری

احمد علمی مقدم

سمیه علیپور

منصوره غفاری (مسئول دبیر خانه کنگره)

هادی غضنفری (معاون اجرایی)

مهسا فلاحتی

یاسر فخاری (دبیر خانه کنگره)

رضا قاسمی

نصیبه قاسمی

دکتر کیاندخت قناتی (مسئول بین الملل)

 محمد کرد( مسئول کارگاه های آموزشی)

حسام کریمی

هستی کمالی

دکتر انسیه لطفعلی

دکتر مافی

دکتر ابراهیم مولایی (مسئول هماهنگی مجله)

دکتر محمد موسوی (مسئول IT)

احمد محمودی

 شهرام محمودی

کیمیا میری

دکتر محمدجواد نصیری

مهسا نعیمی

حامد یاری زاده

Muhammad Getso