محورهای پنل های تخصصی

 • انتقال خون: هپاتیت ناشی از تزریق خون
 • اخلاق پزشکی: اخلاق حرفه ای در آزمایشگاه
 • ایمونولوژی: ایمونوفنوتایپینگ در بیماران لنفوم و لوکمی
 • هماتولوژی: تشخیص مولکولی در نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو
 • میکروب شناسی: چالش های موجود در میکروبیوتای دستگاه گوارش
 • بیوشیمی: چالش های تشخیص بالینی، بیوشیمیایی و مولکولی کوشینگ
 • سم شناسی پزشکی: چالش های مربوط به تشخیص اعتیاد در آزمایشگاه
 • قارچ شناسی: چالش های تشخیصی عفونت های قارچی در مبتلایان به سرطان
 • متخصصین علوم آزمایشگاهی: چالشهای مدیریت در آزمایشگاه تشخیص طبی
 • ژنتیک پزشکی: پیشرفت های ژنتیک در حیطه ی بیماری های اعصاب (نوروژنتیک(
 • انگل شناسی: انگل شناسی بالینی و تشخیص در کلینیک های عفونی، پوست و طب عمومی
 • باکتری شناسی: تشخیص هلیکوباکتر پیلوری با استفاده از روش های تهاجمی و غیرتهاجمی
 • فیزیک پزشکی: سرطانزایی پرتوهای یون ساز و نقش تشخیصی و درمانی پرتوهای یون ساز
 • فیزیولوژی و فارماکولوژی: کاربردهای فیزیولوژی تشخیصی و فارماکولوژی در سیستم سلامت
 • ویروس شناسی: چالش های موجود در خصوص تشخیص و درمان عفونت های ویروسی دخیل در ایجاد سرطان