پانل چالش های مربوط به تشخیص اعتیاد در آزمایشگاه

            

   دکتر حسین حسنیان مقدم(رئیس پانل)

دانشیار فوق تخصص سم شناسی شهید بهشتی

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                    دکتر کامبیز سلطانی نژاد                                                                                                                                                                       دکتر مریم اخگری                                                                                                                                             دانشیار سم شناسی  و  دارو شناسی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی                                                                               دانشیار سم شناسی و دارو شناسی مرکز تحقیقات پزشکی                                             

 

                                                                                                                                                       

  •  توجه: برای دیدن اطلاعات بیشتر از اعضای پانل تنها بروی عکس مورد نظر کلیک کنید.