پانل هپاتیت ناشی از تزریق خون

           

         دکتر مریم زادسر (رئیس پانل)
      
موسسه تحقیقات و آموزش انتقال خون

 

                                                                                                               
 
                    دکتر علی اکبرپور فتح الله                                                                     دکتر سید موید علویان                                                            دکتر صدیقه امینی کافی آباد                                    
 استاد ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس             استاد-پزشک طب داخلی مرکز تحقیقات کبد خاورمیانه                  دانشیار آسیب شناسی موسسه عالی طب انتقال خون                                       

 

                                                                                                                    

                         دکتر مهتاب مقصودلو                                                                          دکتر زهره شریفی
دانشیار پزشکی اجتماعی موسسه طب عالی انتقال خون           استاد ویروس شناسی پزشکی موسسه طب عالی انتقال خون                                              

 

  •  توجه: برای دیدن اطلاعات بیشتر از اعضای پانل تنها بروی عکس مورد نظر کلیک کنید.