کتابچه خلاصه مقالات

اطلاعیه انتشار فایل کتابچه خلاصه مقالات

دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

با سلام و احترام خدمت همه اساتید، دانشجویان و شرکت کنندگان محترم در دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین، فایل کتابچه خلاصه مقالات دوازدهمین  کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین تقدیم می گردد. 

فایل کتابچه خلاصه مقالات کنگره