فراخوان ارسال مقالات

دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین از تمامی فرهیختگان و اندیشمندان حوزه های مختلف علوم آزمایشگاهی پزشکی دعوت می نماید، مقالات حاوی دستاوردها و مطالب اصیل و بدیع خود را برای کنگره ارسال فرمایید.

با تشکر

کمیته برگزاری کنگره