پیام دبیر اجرایی کنگره

با یاری خداوند متعال و با همراهی، همفکری و تلاش بی شائبه همکاران محترم جامعه آزمایشگاهیان کشور، دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین در تاریخ ۲۱ الی ۲۳ آذرماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. مفتخر هستیم به اجابت دعوت به حضور همیشه سبز تمامی همکاران، اساتید و دانشجویان گرامی علاقه مند به شرکت در این کنگره و در حد توان تلاش خواهیم کرد تا فضا و شرایطی مناسب برای برنامه های علمی و اجرایی به گونه ای طراحی شود که بحث های علمی ضروری مورد نیاز در جهت پیشبرد و رفع چالش های ارتباط بین آزمایشگاه و بالین فراهم شود. با افتخار از مشارکت فعال همه بزرگواران که در برگزاری با شکوه دوازدهمین دوره کنگره ما را یاری خواهند نمود کمال تشکر را دارد.

 

دکتر صادق خداویسی

دبیر اجرایی کنگره