برنامه تقریبی ارایه پوسترهای الکترونیک

برنامه تقریبی ارایه پوسترهای الکترونیک

دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

 

روز

عنوان پانل های ارایه پوستر

پنج شنبه (21/9/98)

ژنتیک ، میکروب شناسی، باکتری شناسی

جمعه (22/9/98)

بیوشیمی، ایمونولوژی، هماتولوژی، بانک خون، فیزیک پزشکی، قارچ شناسی، ویروس شناسی

شنبه (23/9/98)

سایر، انگل شناسی

 

 

توجه: ساعت دقیق ارایه مقالات پوستر به زودی از طریق پروفایل ارسالی فایل پوستر در اپلیکیشن اطلاع رسانی خواهد شد.