تسهیلات ارایه مقاله Eposter

بدینویسله به اطلاع شرکت کنندگان محترم دوازدهمین کنگره آزمایشگاه و بالین می رساند که با توجه به تصمیم گرفته شده در جلسه هیات مدیره جامعه آزمایشگاهیان ایران در تاریخ 13 آذر ماه، برای استفاده بهترین وجه  حضور گرم شما در انتقال مطالب علمی ،  تمامی هزینه ی اجرا و ارایه ی مقالات  Eposter در طول هر سه روز برگزاری کنگره بصورت رایگان درنظر گرفته می شودامیدواریم که با دادن این تسهیلات به بهترین شکل ممکن پذیرای شما در این کنگره بزرگ باشیم.