توجه: اشتباه رایج در تهیه Eposter

با عرض سلام خدمت تمامی شرکت کنندگانی که مقالات آنها بصورت Eposter پذیرفته شده است، در زمان ثبت مقاله بصورت Eposter طبق راهنمایی های انجام شده (دریافت راهنمایی) در دو  قسمت باید کد مقاله وارد شود یکی داخل فایل پاورپوینتی که تهیه میکنید و دیگر در زمان ثبت فایل، اما مشاهده شده که گاها بعضی از دوستان شناسه مقاله را بجای کد وارد کرده اند به همین دلیل از تمامی شرکت کنندگان محترم تقاضا می شود کد ارایه مقاله خود که در داخل فایل مقالات Eposter (دریافت فایل) می باشد را وارد نمایید. با تشکر