کارگاه ها

 لیست کارگاه های علمی یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین 

هزینه ثبت نام

ظرفیت

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

مدرس کارگاه

­نام کارگاه

ردیف

100 هزارتومان

20 نفر

26 دی-یک روزه

علوم پزشکی تهران

دکتر لکزایی

PCR

1

150هزارتومان

20 نفر

27 دی-یک روزه

علوم پزشکی تهران

دکتر گرگانی

وسترن بلات

2

 150 هزارتومان

20 نفر

25 دی-یک روزه

علوم پزشکی تهران

دکتر پناهی

Real Time PCR

3

50 هزارتومان

50 نفر

26 دی/ صبح

علوم پزشکی تهران

آقای جان زمین

‏‏ اصول و مبانی فلوسایتومتری

4

50 هزارتومان

50 نفر

27 دی-صبح

علوم پزشکی تهران

آقای جان زمین

آنالیز داده ها در فلوسایتومتری

5

100 هزارتومان

10 نفر

26 دی-بعد از ظهر

شرکت سلول بافت آزما

آقای جان زمین

آموزش عملی فلوسایتومتری

6

100 هزارتومان

10 نفر

27 دی-بعد از ظهر

شرکت سلول بافت آزما

آقای جان زمین

آموزش عملی فلوسایتومتری

7

70 هزارتومان

30 نفر

25 دی-یک روزه

علوم پزشکی ایران

دکتر حقیقی، دکتر عصاره زادگان، دکتر تاجیک

آموزش ایمنوفلورسانس

8

30 هزارتومان

30  نفر

27 دی -صبح

علوم پزشکی تهران

دکتر  فلک

کنترل کیفی در ایمنی شناسی

9

100 هزارتومان

15 نفر

26 دی-بعد از ظهر

بیمارستان مفید

آقای دکتر مهام، خانم دکتر عظیمی، خانم قندچی

کارگاه BACTEC

10

‏100‏ هزارتومان

15 نفر

27‏ دی -بعد از ظهر

 بیمارستان مفید

آقای دکتر مهام، خانم دکتر عظیمی، خانم قندچی

کارگاه ‏BACTEC

11

70 هزارتومان

50 نفر

27 دی یک روزه

علوم پزشکی تهران

دکتر مشتاقی کاشانیان

کنترل کیفی آزمایشگاهی‏

12

50 هزارتومان 50 نفر 26 دی-بعد از ظهر علوم پزشکی تهران دکتر مختاری تفسیر و نکات آزمایشگاه روتین 13
 
 
توجه:
  1. کارگاه عملی فلوسایتومتری، در دو نوبت مجزای بعدازظهر با مطالب یکسان در روزهای 26 و 27 دی ماه برگزار می شود. بنابراین ثبت نام و شرکت در یکی از نوبت ها کافی خواهد بود.
  2. کارگاه BACTEC، در دو نوبت مجزای بعدازظهر با مطالب یکسان در روزهای 26 و 27 دی ماه برگزار می شود.بنابراین ثبت نام و شرکت در یکی از نوبت ها کافی خواهد بود.
  3. لطفا جهت ثبت نام در هر کدام از کارگاه ها به پروفایل ثبت نامی خود مراجعه نمایید.
  4. در صورت وجود هر گونه سوال در ارتباط با  ثبت نام کارگاهها ، با شماره همراه 09153511377  بین ساعت های 18 الی 21 تماس حاصل کرده و یا با آدرس پست الکترونیک h_hosseini121@yahoo.com مکاتبه نمایید.

 

با تشکر

کمیته برگزاری کنگره