راهنمای ثبت نام در کارگاه ها

 نحوه ثبت نام آنلاین در کارگاه های دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و سومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان:

  1. ورود به وبسایت کنگره به نشانی  www.isacl-congress.ir
  2.  کارگاه ها  >>>>>>  ثبت نام  کارگاه ها  >>>>>>  بخش پرداخت هزینه شرکت در کنگره و ثبت نام در کارگاه ها

توجه: پرداخت هزینه شرکت در کنگره و یا ثبت نام در کارگاه ها جدا از هم بوده و منوط به هم نمی باشد. یعنی فردی می تواند  هزینه ثبت نام  و شرکت در کنگره را بپردازد و یا  بدون شرکت در کنگره در کارگاه ها ثبت نام و پرداخت هزینه نماید.

 

با تشکر

کمیته برگزاری کنگره