لیست کارگاه ها

لیست سری اول کارگاه ها

دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و سومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان

ردیف

عنوان

مدرس

زمان

ظرفیت

محل برگزاری

هزینه

1

 

NGS

(تئوری)

 

دکتر محمد کرامتی پور

 MD, PhD از دانشگاه کمبریج- عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

13 بهمن ماه

(ساعت: 8 الی 10)

 

40 نفر

 

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

30 هزار تومان

2

 

PND/NIPT

(تئوری)

 

دکتر محمد کرامتی پور

MD, PhD از دانشگاه کمبریج عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

13 بهمن ماه

(ساعت10:30الی 12:30)

 

40 نفر

 

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

30 هزار تومان

3

 

 

CRISPR

(تئوری و عملی)

 

 

دکترکسرا اصفهانی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

 

12 بهمن ماه

(ساعت : 8  الی 16)

 

40 نفر

 

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

100هزار تومان

4

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در علوم آزمایشگاهی

(تئوری و عملی)

 

دکترهادی انصاری هادی پور

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

 

12 بهمن

(ساعت: 9 الی 12 )

 

30 نفر

 

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

60 هزار تومان

5

شش سیگما و مدیریت کیفیت در  آزمایشگاه پزشکی

(تئوری)

 

خانم دکتر خنافری

دکترای DBA و مشاور تضمین کیفیت آزمایشگاه تشخیص پزشکی

 

11بهمن

(9الی 12)

 

40 نفر

 

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

50 هزار تومان

 
لیست سری دوم کارگاه ها

ردیف

کارگاه ها

مدرس

زمان

ظرفیت

محل برگزاری

هزینه

 

6

 

وسترن بلات

(تئوری وعملی)

 

دکتر گرگانی

(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش)

 

12بهمن

(ساعت 8الی14)

 

12نفر

 

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

100هزار تومان

 

7

 

مدل سازی پروتئین

(تئوری وعملی)

  دکترتقدیر

(عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

و

دکتر دهقان

 

11بهمن

(ساعت 9الی12)

 

 

 20نفر 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

60هزارتومان

 

8

 

ایمونوانفورماتیک طراحی پیشرفت واکسن

(تئوری وعملی)

 

دکتر رنجبر

(عضوهیئت علمی انسیتو رازی کرج)

 

11بهمن

(ساعت13الی16)

 

 

20نفر

 

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

60هزارتومان

 

 

9

 

انفورماتیک طراحی ومهندسی آنتی بادی

(تئوری وعملی)

 

دکتر رنجبر

(عضوهیئت علمی انسیتو رازی کرج)

 

12بهمن

(ساعت 13الی16)

 

20نفر

 

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

60هزارتومان

 

10

 

کنترل کیفی وآزمایشگاه طبی

(تئوری)

 

    دکترمشتاقی کاشانیان

(عضو هیئت علمی   دانشگاه علوم پزشکی کرمان)

 

      11بهمن

(ساعت 13الی16)

 

   40نفر

 

 

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

 

40هزارتومان

 

 

 

لیست سری سوم کارگاه ها

ردیف

کارگاه ها

مدرس

زمان

ظرفیت

محل برگزاری

هزینه

 

11

 

 

اصول کلی ونکات کلیدی فلوسایتومتری و کاربرد های مهم آن در تشخیص طبی

(تئوری)

 

دکتر بزرگمهر

(ایمونولوژیست-متخصص فلوسایتومتری تحقیقیاتی)

دکتر کاظمی

(هماتولوژیست متخصص فلوسایتومتری بالینی)

 

8 و 9 بهمن ماه

(روز اول از ساعت 8:30 الی 17:30)

و

(روز دوم از ساعت 8:30الی17:30) 

"کارگاه دو روزه"

 

50 نفر

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

150 هزار تومان

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

بیوانفورماتیک

(تئوری)

 

 

دکتر صادقی

(رئیس پژوهشکده زیست شناسی و عضوهیئت علمی پژوهشگاه ملی ومهندسی ژنتیک)

 

 

12بهمن

(ساعت 9 الی 16)

 

 

40 نفر

 

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

75 هزار تومان

 

 

13

 

اصول کار فلوسایتومتری و

تفسیر نتایج

(تئوری)

 

دکتر نوروزی

(عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش)،

آقای جان زمین

 

13بهمن

(ساعت 8 الی 11)

 

40 نفر

 

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

50 هزارتومان

 

14

Loop medicated isothermal amplification

(LAMP)

(تئوری و عملی)

 

دکتر سلیمانی

(عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش)

 

 

 

 11 بهمن

(ساعت 8 الی 13)

 

 

 

10 نفر

 

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

170 هزار تومان

 

15

Loop medicated isothermal amplification

LAMP))

(تئوری و عملی)

 

دکتر سلیمانی

(عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش)

 

 

12 بهمن

(ساعت 8 الی 13)

 

10 نفر

 

 

مرکزتحقیقات بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

170 هزار تومان

 

16

 

Real-Time  PCR

و

کاربرد آن در بیان ژن

(تئوری و عملی)

 

خانم دکتر کوهکن

دکتر اندرامی

(عضو هیئت علمی

بن یاخته)

 

12 بهمن

(ساعت 10الی 18)

 

25 نفر

 

مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته

 

230 هزارتومان

 

17

 

اصول و نکات عملی

Real-Time  PCR

(تئوری و عملی)

 

دکتر پناهی

(گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 

 

 10 بهمن

(ساعت 9 الی 17)

 

20 نفر

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

150 هزار تومان

 
متقاضیان می توانند جهت ثبت نام در کارگاه ها، به بخش "پرداخت هزینه شرکت در کنگره و ثبت نام در کارگاه ها"در پروفایل شخصی خود مراجعه نمایند. 

از متقاضیان محترم درخواست می شود جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات و نحوه برگزاری هر کدام از کارگاه ها با آدرس ایمیل isacl.congress10th@gmail.com مکاتبه نمایند تا حداکثر ظرف 24 ساعت به سؤالات آنها پاسخ داده شود. به زودی کارگاه های دیگری نیز به این مجموعه اضافه خواهد شد.

با تشکر

کمیته برگزاری کنگره