جدول هزینه های ثبت نام

 

جدول هزینه های ثبت نام

 ( دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و سومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان)

 

هزینه ثبت نام (تومان)

                            شرکت کنندگان

تا 30 دیماه

از اول بهمن ماه تا زمان برگزاری

  • افراد با پذیرش مقاله (در هر مقطع تحصیلی)
  • دانشجویان (کارشناسی ، ارشد ، دکترای حرفه ای ، دستیار تخصصی- با ارایه کارت دانشجویی)
  • کاردان
  • کارشناس
  • کارشناس ارشد

80000

100000

 

  • دکترای حرفه ای
  • دکترای تخصصی
  • متخصص
  • فوق متخصص

 

130000

 

180000