فایل کتابچه خلاصه مقالات اورال و مینی اورال

اطلاعیه انتشار فایل کتابچه خلاصه مقالات اورال و مینی اورال

یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

با سلام و احترام خدمت همه اساتید، دانشجویان و شرکت کنندگان محترم در یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و سپاس فراوان بابت حضور گسترده و بیاد ماندنی عزیزان در این کنگره، فایل کتابچه خلاصه مقالات اورال و مینی اورال یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین تقدیم می گردد. 

فایل کتابچه خلاصه مقالات کنگره