پیام رئیس کنگره

پیام رئیس یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

 سپاس بی کران حضرت حق تعالی را که توفیق عنایت فرمود تا برای یازدهمین سال پیاپی کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین را برگزار نماییم. برپایی چنین گردهمایی های علمی، فرصتی مغتنم را فراهم می کنند تا دستاوردهای ارزشمند علمی ( از پژوهش های بنیادین تا مطالعات اثربخش آزمایشگاهی و بالینی ) بتوانند در قالب محورها و پانل های منظم گردآوری و در آینه نقد و علم  اساتید و صاحبنظران سنجیده شوند. در تبادل اطلاعات می توان یافته ها و ایده های نو را با محک دانش و تجربه اساتید صیقل زد و گامی استوارتر در ارتقا سلامت جامعه و توسعه علم برداشت.

 یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین با برگزاری بیش از پانزده پانل علمی که برای نخستین بار بطور مستقیم توسط انجمن های مختلف عضو جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران اداره می شود و حضور بیش از یکصد  شخصیت ممتاز بالینی و آزمایشگاهی در پنل ها، همراه بیست کارگاه آموزشی پیشرفته و نزدیک به هزار مقاله علمی در رشته­های مختلف علوم پایه پزشکی و آزمایشگاهی سعی می­کنند، نقش مؤثرتری را در ارتقاء دانش گروه پزشکی خصوصاً دست اندرکاران علوم آزمایشگاهی و ایجاد ارتباط نزدیک تر میان مختصصان بالینی و آزمایشگاهی ایفا نمایند.

 حضور جمع کثیری از اساتید برجسته و شاخص علوم بالینی، علوم پایه پزشکی و آزمایشگاهی در یک فضای علمی و صمیمی، همراه با حضور ارزنده مسئولین و مدیران تصمیم ساز کشور و مباحثه علمی در خصوص مبانی آموزشی،درمانی و همچنین مشکلات و چالش­های روز، می­تواند موجب تحول در توانمندسازی شرکت کنندگان وطراحی  راه کارها و خط مشی­های روشنی برای دست اندرکاران ارائه دهد.

 اینجانب ضمن تشکر از  برگزارکنندگان این کنگره، امید واثق دارم حضور و مشارکت کلیه اساتید، متخصصان و دانشجویان حیطه­های مرتبط،  زمینه را برای تحقق اهداف متعالی کنگره فراهم آورد.

 

دکتر سید جلیل حسینی

رئیس کنگره