پیام دبیر اجرایی کنگره

به نام خداوند لوح و قلم

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه                    که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند

  بار دیگر خداوند منان، توفیق برگزاری یازدهمین کنگره بین­المللی آزمایشگاه و بالین را به جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران عطا نمود، درحالیکه هنوز در خصوص اهمیت و جایگاه آزمایشگاه تشخیص طبی در حوزه سلامت مردم ایران بایستی تلاش بی­وقفه کرد.

 این روند در دنیای کنونی به سرعت در حال گسترش بوده و جوامع مختلف پیشرفته از دیدگاه­ها و مؤلفه های مهم بین رشته ای در جهت حل مشکلات بشر، بخصوص ارتقا سلامت جامعه بهره فراوان می­گیرند.

 بی تردید اجرای قوی و مناسب چنین رویداد علمی وسیع و مهم برای دستیابی به اهداف عالی کنگره و بهره­گیری حداکثری از آن، پیوند لازم بین محققین، تبادل تجربیات و آشنایی با آخرین دستاوردها، در شرایط فعلی کار بسیار دشواری گردیده که جز با همدلی و هم افزایی همه خانواده آزمایشگاهیان و بخش های بالینی امکان­پذیر نمی­باشد.

 اینجانب از تک تک شما همکاران و بزرگواران در سطوح مختلف علمی و اجرایی کشور درخواست می­نمایم که با نیک­اندیشی و تعلق خاطر به این رویداد، ما را در هر مرحله از کنگره اعم از اطلاع رسانی، ترغیب همکاران برای مشارکت حداکثری و همیاری در برگزاری هرچه پرثمرتر این گردهمایی بزرگ علمی یاری فرمایند.

دکتر مهدی نوروزی

دبیر اجرایی کنگره