پیام دبیر علمی آزمایشگاهی کنگره

به نام آن که جان را فکرت آموخت  

سپاس خدایی را که به عنایت او و با همت همکاران محترم در جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران یکبار دیگر توفیق برگزاری همایشی دیگر از سلسله کنگره های آزمایشگاه و بالین را یافته ایم تا در خدمت اساتید معزز و همکاران محترم علوم آزمایشگاهی و متخصصین بالینی کشور باشیم. هدف اصلی از برگزاری این کنگره بزرگ علمی همانند سایر کنگره هایی که برگزار می شود به روز نمودن اطلاعات، تبادل دیدگاه ها و آشنایی با پیشرفت های جدید در حوزه فنون آزمایشگاهی و استفاده درست آنها در شرایط بالینی است.

نقش آزمایشگاه ها در تشخیص، پیگیری روند درمان و در بسیاری از موارد پیشگیری از بروز بیماری ها بر کسی پوشیده نیست؛ لیکن در برهه ای از زمان قرار داریم که برای صیانت از حقوق بیماران باید تعامل بیشتری بین متخصصین بالینی و متخصصین آزمایشگاهی صورت پذیرد تا با کمترین هزینه و در کمترین زمان ممکن به نتیجه مطلوبی دست یابیم. در شرایطی بسر می بریم که نه تنها توسعه سریع و شتابزده فنی و تکنولوژی تشخیصی را با روش ها، ابزارها و مواد مصرفی جدید شاهد می­باشیم، بلکه جهت گیری روش های تشخیصی به سمت پانل های مولکولی در دوره پسا ژنومیک و اکنون در دوران پروتئومیک، ما را بر آن می دارد تا در میان انبوهی از اطلاعات حاصله از فناوری های نوین، تفسیری مناسب از یافته های تشخیصی داشته باشیم. پروتئومیک، چندین برابر پیچیده تر از ژنومیک، متشکل از تعدادی از گرایش های وابسته و مرتبط به هم و با همپوشانی با حیطه هایی مانند ژنومیک ساختاری و عملکردی، پروتئومیک ساختاری و عملکردی و بیوانفورماتیک است که همگرایی آزمایشگاه های "مرطوب" و "خشک" را موجب شده است. این توسعه فناوری و گسترش اطلاعات علمی از یک سو موجب شده است تا متخصصان بالینی با متخصصان آزمایشگاهی تعامل بیشتر و ارتباط تنگاتنگی برای تفسیر نتایج  و یافته های آزمایشگاهی با توجه به تظاهرات بالینی داشته باشند؛ و از سوی دیگر در شرایطی قرار گرفته ایم که استفاده بهینه از امکانات و منابع برای تشخیص و درمان و نیز کاهش هزینه های بیماران ضروری می نماید. از اینرو، امید است این کنگره همانند کنگره های برگزار شده ی پیشین موجباب نزدیکتر شدن بیش از پیش متخصصان بالینی و علوم آزمایشگاهی را در فضایی صمیمی فراهم آورد.

اینجانب، با افتخار از همه اساتید بزرگوار، همکاران ارجمند، دانشجویان عزیز، کارشناسان محترم و همه فعالان حوزه آزمایشگاه دعوت می نمایم با ارایه نقطه نظرات و مشارکت فعال در برنامه ریزی، ارایه سخنرانی و حضور گرم خود ما را در انجام این مسئولیت مهم یاری نموده تا دستاوردهای ارزشمند علمی کنگره  بتواند در ارتقاء کیفیت ارایه خدمات آزمایشگاهی موثر واقع شوند و تبادل اطلاعات در برنامه ریزی های سلامت کشور مورد استفاده قرار گیرد. امیدوارم با حضور خویش موجب غنای علمی کنگره شده و با طرح مشکلات و دیدگاههای خود در پانلهای مختلف، باعث هرچه پربارتر شدن بحثهای علمی آن بشوید.

دکتر حسین مزدارانی

دبیر علمی آزمایشگاهی کنگره