پیام رئیس دهمین کنگره آزمایشگاه و بالین

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

الذی علم بالقلم, علم‌الانسان مالم یعلم

 

سپاس بیکران حضرت حق‌تعالی را که توفیق عنایت فرمود تا برای دهمین سال متوالی کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین را برگزار نماییم. همچنین افتخار آن را داریم که برای سومین سال مکرر برگزار کننده کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانــش‌بنیــان بــاشیم. بــرپایی چنین گردهمایی‌های علمی، فرصتی مغتنم را فراهم می‌کنند تا دستاوردهای ارزشمند علمی (از پژوهش‌های بنیادین تا مطالعات اثربخش بالینی) بتوانند در قالب محورها و مباحث منظم گردآوری و در آینه نقد و شناخت دیگر اساتید و صاحبنظران سنجیده شوند. در تبادل اطلاعات است که می‌توان یافته‌ها و ایده‌های نو را با محک دانش و تجربه دیگران صیقل زد و گامی استوارتر رو به جلو برداشت و از نتایج آن برای حفظ تامین و ارتقا سلامت انسان‌ها، که هدف اصلی آموزش و پژوهش در رشته‌های گروه پزشکی است، بهره برد.

دهمین کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین و سومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش‌بنیان با برگزاری بیش از ده پانل علمی و حضور بیش از یکصد شخصیت ممتاز بالینی و آزمایشگاهی در پنل‌ها، حدود بیست کارگاه آموزشی پیشرفته و نزدیک به هزار مقاله علمی در رشته‌های مختلف علوم پایه پزشکی و آزمایشگاهی، نقش مؤثرتری را در ارتقاء دانش گروه پزشکی خصوصاً دست اندرکاران علوم آزمایشگاهی و ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان مختصصان بالینی و آزمایشگاهی ایفا خواهد کرد.

حضور جمع کثیری از اساتید برجسته و شاخص علوم بالینی، علوم پایه پزشکی و آزمایشگاهی در یک فضای علمی و صمیمی، همراه با حضور ارزنده مسئولین و مدیران تصمیم ساز کشور از  نهاد  محترم ریاست جمهوری، مجلس محترم شورای اسلامی و وزارتخانه‌های مختلف بهداشت، علوم و صنعت و معدن و مباحثه علمی در خصوص رفع ابهامات، نگرانی‌ها، مشکلات و چالش‌های روز، می‌تواند موجب تحولی شگرف در توانمندسازی شرکت کنندگان و حتی مدیران اجرایی گردیده و راه کارها و خط مشی‌های روشنی در جهت ارتقا سلامت جامعه ارایه دهد.

علاوه بر این برپایی همزمان کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش‌بنیان با همایش آزمایشگاه و بالین، فرصتی است تا حلقه‌های ارتباط تشخیص و تولید را محکم­تر نموده و آگاهی شرکت کنندگان از آخرین برنامه‌ها و سیاست‌ها و چگونگی هدایت تحقیقات راهبردی به سمت تولید و بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم در رشته‌های علوم پایه پزشکی را افزایش دهد.

اینجانب ضمن تشکر از برگزارکنندگان این کنگره، رجای واثق دارم حضور و مشارکت کلیه اساتید، متخصصان و دانشجویان حیطه‌های مرتبط، زمینه را برای تحقق اهداف متعالی کنگره فراهم آورد.

 

ربنا تقبل منا انک السمیع العلیم

و تب علینا انک انت التواب الرحیم

دکتر فریدون عزیزی