پیام دبیر علمی دهمین کنگره آزمایشگاه و بالین

به نام خداوند جان و خرد

سپاس خالق دانا و توانایی را که به آدمی توان آموختن دانش و بکارگیری آن را عطا فرمود.

اساتید بزرگوار، دانشجویان عزیز و همکاران محترم، جای بسی خوشوقتی است که در آستانه برگزاری دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین، رویکردهای نوین مولکولی/ ژنتیکی در تشخیص و درمان بیماری‏ها، در روزهای یازدهم تا سیزدهم بهمن ماه 1396 هستیم. اینجانب مفتخرم که به عنوان دبیر علمی، شما عزیزان را به شرکت در این کنگره بین المللی دعوت نمایم. امیدوارم با حضور خویش موجب غنای علمی کنگره شده و با طرح مشکلات و دیدگاه‏های خود در پانل‏های مختلف، باعث هرچه پربارتر شدن بحث‏های علمی آن گردید.

پیشرفت‏های چندسال اخیر در حوزه روش‏ها/تکنولوژی‏های مولکولی منجر به تغییرات شگرفی در زمینهMolecular Diagnostics گردیده است، که پتانسیل عظیمی را در راستای ارتقاء جایگاه آزمایشگاه در کمک به طب بالینی در زمینه تشخیص و درمان بیماریها، ایجاد نموده است. از اینرو بر آن شدیم تا در دهمین کنگره آزمایشگاه و بالین، با تمرکز بر رویکردهای نوین مولکولی/ ژنتیکی در تشخیص و درمان بیماری‏ها، زمینه بهره برداری هرچه بهتر از پیشرفت‏های اخیر این حوزه در بالین فراهم گردد، همراهی اساتید و دانشمندان برجسته علوم بالینی و آزمایشگاهی رکن اصلی در تامین هدف ذکر شده می‏باشد. لذا امیدوارم حضور پرشمار پزشکان ارجمند، به همراه اساتید برجسته علوم بالینی، علوم آزمایشگاهی و علوم پایه پزشکی، در کنار دانشجویان و محققین جوان کشور، در فضای علمی و صمیمی کنگره دهم، قدمی در راستای تحول و توانمندسازی حوزه های بالینی و آزمایشگاهی کشور گردد.

انشاا... حضور دانشمندان و صاحب نظرانی از سایر کشورها، همانند کنگره های پیشین، بهمراه برگزاری کارگاه های متعدد تئوری و عملی، موجب غنای علمی و ارائه اطلاعات و تجربیات دانش روز دنیا در کنگره خواهد بود.

 

دکتر محمد کرامتی پور

دبیر علمی دهمین کنگره آزمایشگاه و بالین

متخصص ژنتیک پزشکی از دانشگاه کمبریج

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران